30/07/2012

Tercuman - Haldun SEVILGEN - Traducteur


Haldun SEVILGEN
55, Allée de la Robertsau
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 61 59 34
Portable 06 19 89 69 34

INTERPRETE TRADUCTEUR TURC - FRANCAIS depuis 1985, avec une solide expérience professionnelle de 28 années.

Expérience acquises après des études secondaires au Lycée français bilingue Saint Benoît d'Istanbul,
BAC + 5 à Strasbourg, résident en France depuis 36 ans.

INTERPRETE - TRADUCTEUR JURE - ASSERMENTE près la Cour d'Appel de Colmar et le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

 • Professionnalisme
 • Sérieux
 • Fiable
 • Confidentialité
 • Contact facile
 • Mobilité illimitée

 • Interprétariat de liaison ou de contact, traduction des documents préparatoires, études préalables de projets, prises de contact, visites de sites, locaux, usines ou ateliers, présentation des produits et/ou des résultats, exploitation des données en collaboration avec des chefs de projets

 • Accompagnement et assistance linguistique des délégations ou de groupes de travail pendant le séjour, lors des réunions de travail, négociations, signatures de contrat, des repas d'affaires, prises de contact avec les chambres de commerce, chambre des métiers, municipalités, autorités territoriales ou administratives

 • INTERPRETATION simultanée ou différée: conférences, colloques, réunions

 • TRADUCTION de la documentation, des documents administratifs, juridiques ou notariés

VOIR également le site web : http://fransizcatercume.blogspot.com

 • Haldun SEVILGEN
55, ALLEE DE LA ROBERTSAU
67000 STRASBOURG - FRANCE
 • Tél: 03 88 61 59 34
* (depuis hors France - Fransa disindan) 00 33 388 61 59 34

 • Portable : 06 19 89 69 34
* (depuis hors France - Fransa disindan) 00 33 619 89 69 34

INTERPRETARIAT TURC <> FRANCAIS TURC - SÖZLÜ FRANSIZCA <> TÜRKCE TERCÜME

Nous travaillons pour des clients individuels aussi bien que pour des sociétés, des organismes, et des entreprises:

Voici un échantillon des sociétés qui nous font confiance:

L et L PRODUCTS EUROPE SAS,

GROUPE EXO TIC,

HEPPNER, (67) FRANCE

TRADUCTA,

TRADEURAS,

ADEO,

NOVA PERFORMANCES, (67) FRANCE

TRANSPERFECT TRANSLATIONS,

TRADESTAR,

TRADUC-TIK,

Groupe E.P.I. flooring - ALSAPAN, MARLENHEIM, (67) FRANCE,

( http://www.epi.fr )

SEVME INFORMATIQUE et SERVICES (SIS LYON) (13) AUBAGNE FRANCE,

( http://www.sevme.com )

GAZDAS, Trakya Bölgesi Dogal Gaz Dagitim A. S. TURQUIE,

( http://www.trakyagazdas.com )

COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, (67) FRANCE

VILLE DE NICE, (06) FRANCE,

VILLE DE BODRUM, TURQUIE,

SCP DELATTRE et HOEN, STRASBOURG, (67) FRANCE

( www.delattre-hoen-avocats.fr )

ASSOCIATION MONT DES OISEAUX WISSEMBOURG (67) FRANCE,

SPEED GPS, SAINT MAXIME, FRANCE, 

PROFORM,

ÖZEREN DOKUMA MALZEMELERI TEKSTIL VE TICARET LTD SIRKETI GAZIANTEP, TURQUIE,

( http://www.ozeren.com )

AGM JACKTEKS AG (Jacquard, Weaving, Embroidery), NEUHAUSEN, SUISSE,

( http://www.agm-jactex.ch )

ETABLISSEMENTS BURCKLE SAS BOURLEBACH-LE-BAS (68), FRANCE

( http://www.burckle.fr )

10/12/2011

Fransa'dan BEDELLI (Dovizli) askerlik

BEDELLI (DÖVIZLE) ASKERLIK
Dövizle askerlik müracaatında bulunabilmek için yurtdısında (isçi statüsünde) en az üç yıl oturma ve çalısma müsadesine sahip olmak gereklidir.

* 20-38 yas arasında askerlik için basvuracaklar:
 • 21 gün temel askerlik egitimi yaparlar
 • 5.112 euro bedel öderler
Bu para, pesin veya dört esit taksitte ödenebilir.

* 38 yasını doldurduktan sonra askerlik için basvuranlar:
 • 21 gün temel askerlik egitimi yaparlar
 • 7.688 euro bedel öderler
38 yasini doldurduktan sonra yapilacak basvurularda para pesin olarak ödemek zorundadir, ve müracaat tarihinden sonraki isabet eden ilk veya ikinci celp (askere alma) döneminde temel askerlik egitiminlerini yapmak zorundadırlar.

Askerlik celp dönemleri her sene:
 • 2-4 Ocak
 • 1-3 Nisan
 • 1-3 Temmuz
 • 1-3 Ekim
* 1963 ve daha önceki senelerde dogmus olanlar:

Geçici 38.maddenin,n 3. paragrafı kapsamına giren 1963 ve daha yaslı dogumlular, temel askerlik egitimini yapmak istemedikleri takdirde, pesin olarak, 10.224 euro ödemek kosuluyla askerliklerini yapmıs sayılacaklardır.

Basvuruda istenen belgeler:

• T.C. pasaportu,
• T.C. nüfus cüzdanı,
• Isyeri belgesi (Certificat de travail) ve yeminli tercüman tarafindan tasdikli tercümesi. Bu belgede, ise baslama tarihinin belirtilmesi ve belgede isyerinin kase ve adresinin olması gereklidir.
* Fransa'da oturma izni (Carte de séjour) ve yeminli tercüman tarafindan tasdikli tercümesi.
• Son yoklama basvuru formu'ndan iki adet (basvuru formu konsolosluktan temin edilir).
• 6 adet vesikalık fotograf,
• Islem bedeli (harç)

Dövizle askerlik taksidi konsolosluktan alacagınız makbuz karsılıgı banka aracılıgıyla Türkiye'de belirtilen hesaba havale edilmektedir. Diger taksitlerin ise 38 yas sonuna kadar ödenmesi mecburiyeti vardır.

ERTELEMELER
Oturma veya çalisma iznine sahip olarak isçi, isveren veya meslek ya da sanat mensubu sifatiyla fiilen yabanci ülkelerde ikâmet edenlerin; son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik islemi 1111 sayili askerlik kanununun 35/G maddesi geregince iki yilda bir yenilenmek kaydiyla 38 yasini doldurduklari yilin sonuna kadar (38 yasin dolduruldugu yilin 31 Aralik tarihine kadar) Millî Savunma Bakanliginca ertelenebilir.

Ilk erteletme

Askerlik islemlerini erteletmek üzere, asagidaki belgelerle birlikte bölgesinde ikâmet edilen ve bagli olunan Türk Konsolosluklarina dilekçe ile bizzat basvurmak gerekmektedir.

Ilk erteleme için asagidaki belgelerle bizzat basvuran ve basvurulari kabul edilenler, statüleri devam ediyorsa, her iki yilda bir ayni belgelerle birlikte, bizzat veya belgelerini posta vasitasiyla göndererek ertelemelerini 38 yas sonuna kadar uzatabilirler.

Oturma veya çalisma izin süreleri iki yillik erteleme süresinden daha az olanlarin ertelemeleri; oturma veya çalisma izin sürelerinden hangisi daha uzunsa, onu takip eden ilk 31 ekim tarihine kadar yapilir.


Erteleme sartlarina haiz olmadigi anlasilanlarin, erteleme sebebi ortadan kalkanlarin veya erteleme hakkindan kendi istekleriyle vazgeçenlerin, ertelemeleri iptal edilir ve askere sevk edilirler.


Erteleme islemini hile ve desise yaparak veya gerçege aykiri bilgi, beyan ve belgelerle sagladigi, ertelemeyi müteakip yabanci ülkede fiilen bulunmadigi veya yurda kesin dönüs yaptigi halde süresi içinde durumlarini bildirmeyenler hakkinda suç duyurusunda bulunulur.

Isçiler için gerekli belgeler

a. Bulundugu yabanci ülkenin resmî makamlarindan alinmis oturma veya çalisma izin belgesi,


b. Çalistigi isyerinin, isvereni tarafindan düzenlenmis, fiilen çalistigini gösteren belge,


c. Issiz olup çalismayan issizlik sigortasi veya malûliyet yardimi alanlarin, ilgili makamlardan bu yardimi aldiklarini kanitlayan belge,


ç. Issiz veya malûl oldugu halde, esinin çalismasi nedeniyle bu yardimlari da alamayanlarin, durumlarini gösteren ilgili resmî makamlardan alinan belge,


d. Umuma mahsus pasaport.


e. Isçi statüsündekiler, (a) ve (d) fikralarinda belirtilen belgeleri mutlaka ibraz etmek zorundadirlar. Ancak; diger belgelerden, o siradaki durumunu gösteren belgelerden biri ibraz edilir.


Yukarida belgelerin disinda her ülke mevzuatina göre konsolosluklar ilâve belgeler talep edebilirler.

Isverenler için gerekli belgeler
a. Bulundugu yabanci ülke resmî makamlarindan alinmis oturma veya çalisma izin belgesi,


b. Bulundugu yabanci ülkede, sorumlulugunda bulunan bir isyerinde, isveren oldugunu kanitlayan belge,


c. Bulundugu yabanci ülke kanunlarina göre isyerinin niteligini belirten belge (K-BIS)


ç. Pasaport.

Meslek veya sanat icra edenler için gerekli belgeler

a. Bulundugu yabanci ülke resmî makamlarindan alinmis oturma veya çalisma izin belgesi,

b. Bulunduklari yabanci ülkelerde meslek veya sanat icra ettiklerini gösterir belge,

c. Umuma mahsus pasaport.

Yukarida belirtilenler yani sira, asagida belirtilen özel durumlari olanlar ayni kanun maddesinden faydalanabilirler

a. Oturma veya çalisma izinleri devam ettigi sürece; geçici olarak issiz kalanlar, meslek veya sanatlarini icra edemeyenler ile issizlik sigortasindan yararlananlar, malûliyet veya hastalik yardimi alanlar ile eslerinin çalismasi nedeniyle bu yardimlari da alamayanlar,

b. Yabanci ülkede dogan veya kanunî rüst yasindan önce ebeveyninin yanina giderek oturma veya çalisma iznine sahip olan, ancak ögrenciligi nedeniyle çalismayan ögrenciler,

c. Yüksek lisans ve doktora ögrenimi yapmak üzere yabanci ülkeye gidenlerden, (resmî ögrenciler hariç) ögrenciliginden bagimsiz olarak oturma veya çalisma izni alarak isçi, isveren veya meslek ya da sanat mensubu sifatini kazananlar ile oturma veya çalisma izinleri ögrenciliklerine bagli olarak verilmis olsa dahi, üniversite veya diger yüksek ögrenim kurumlarinda gelir vergisine tâbi ücret veya maas karsiligi ögretim ve arastirma görevlisi olarak bulunanlar. (oturma veya çalisma izinleri ögrenciliklerine bagli olarak verilen, lisans ve lisansüstü ögrenim görenlerden, ögrencilikleri yaninda gelir vergisine tâbi olmadan çalisanlarin ve “part time” çalisanlarin, askerlikleri ertelenmez.)


ç. Uluslararasi kurum ve kuruluslarda çalisan ve bu çalismalarini sürdürdükleri müddetçe yabanci ülkelerde oturmalarina veya çalismalarina izin verilenler.


d. Yabanci ülkelerde oturma veya çalisma iznine sahip biri ile evlenerek “aile birlesimi antlasmalari” kapsaminda kendisine baslangiçta sadece oturma izni verilen, ancak çalisma izni verilmedigi için isçi statüsü kazanamayanlar da potansiyel isçi olarak kabul edilir.


Askerlik islemleri çalisma izni alincaya kadar ertelemelerinin yapildigi yili takip eden yilin 31 ekim tarihine kadar ertelenir.


(Örnek : 1977 dogumlu bir yükümlü hakkinda nisan 2001 ayinda erteleme belgesi düzenlendiginde, erteleme belgesinin 19 ncu hanesindeki erteleme bitim tarihine 31 ekim 2002 yazilir. Bu vatandasimiz hakkinda erteleme belgesi aralik 2001 tarihinde düzenlendigi taktirde, erteleme bitim tarihi gene 31 ekim 2002 olarak yazilir.) Bunlarin askerlikleri, çalisma izni almalarini müteakip iki yillik sürelerle ertelenir. (çalisma izni almadan önceki süre dövizle askerlik hizmeti için aranan üç yillik çalisma süresinden sayilmaz.)

Müteakip Erteleme

Müteakip ertelemeler için, (erteleme süresinin bittigi yil içindeki her hangi bir tarihte, en geç erteleme süresi bitmeden 1 ay önce) yukarida sayilan belgeleri bizzat veya posta vasitasiyla konsolosluklara göndermeleri gerekmektedir.

Ertelemeleri yapilan yükümlüler, müteakip erteleme islemleri sirasinda, pasaportlari degismis olsa bile ilk ertelemede ibraz ettikleri pasaportlarini konsolosluklarina ibraz ederler.

 
Bedelli Askerlik Tasarısı değişikliğe uğradı mı?

Bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Buna göre, 30 yaşından gün almış olanlar 30 bin Türk lirası karşılığında bedelli askerliğe hak kazanacak ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Yurt dışında 3 yıl çalışanlar, 10 bin Avro bedelle askerlik yapacak ve temel askerlik hizmetinden muaf olacak.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen bedelli askerlikle ilgili tasarıya göre, 30 yaşından gün almış olanlar 30 bin Türk lirası karşılığında bedelli askerliğe hak kazanacak ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Komisyonda aynen kabul edilen tasarı ile Askerlik Kanunun ek birinci maddesinde yer alan, oturma veya çalışma iznine sahip olan işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler için öngörülen ''5.112 Euro'' ibaresi ''10 bin Avro'' olarak değiştiriliyor.

Tasarıyla, bedelli veya dövizli askerlik hizmetinden yararlanacakların 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmalarına ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılıyor.

Dövizle askerlikte, 45 yaşını tamamlamış ve üzeri olanların, talepleri halinde 15.000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri halinde, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklarına ilişkin hüküm de yürürlükten kaldırılıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 30 yaşından gün almış, ilgili kanunlara tabi yükümlüler, istekleri halinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30 bin lirayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Başvuruda bulunanlar, bu parayı başvuru sırasında defaten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyebilecekler. Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba yatırılacak.

Tasarı ile uygulamadan yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, belirtilen diğer yararlanma şartlarını taşıdıklarını ve bu kanunla değiştirilmeden önceki miktarlar üzerinden ödemelerini süresi içinde tamamladıklarını konsolosluklara müracaatla belgelendirenlen, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bunlar hakkında askerlik hizmetini yerine getirmedikleri idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini tamamlamalarını müteakip askerliğe elverişsiz hale gelen, vefat eden, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ödeme ve temel askerlik eğitimi yükümlülüklerini süresi içinde tamamladıklarından kesin terhise hak kazananlara geri ödeme yapılmayacak.

Kanun yürürlüğe girmeden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanacak ve bu kişiler de temel askerlik hükümlerine tabi tutulmayacak.


Bedelli askerlik yasalaşmadan yurt dışında izdiham!


Yeni düzenlemede dövizle askerlik bedeli 5.112 eurodan 10.000 euroya yükseltilecek. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar başkonsolosluklara başvuranlar 10.000 euro yerine 5.112 euro ödeyecek.

Son günlerde Strasbourg başkonsoloslugunda aşırı yoğunluk yaşanırken, konsolosluk çalışanları yoğun talebe cevap verebilmek için gece geç saatlere kadar mesai yapıyor. Vatandaşlar ise sıra numarası alabilmek için geceden konsolosluk kapısında bekliyor.

Türkiye’deki yeni yasal düzenlemeye ilişkin haberlerden sonra dövizle askerlik başvurularında yoğunluk yaşanakta. Kosolosluk görevlileri geç saatlere kadar çalışarak, vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalışıyorlar.

Son günlerde binden fazla vatandaşın işlemleri tamamlandı, dövizli askerlik işlemlerinin diğer işlemlere göre daha uzun sürüyor, bu çerçevede müracaat edip de sırası gelmeyenlere telefonla bilgi verilmekte.

Tüm personel seferber.
Konsolosluk görevlileri canla başla çalışıyorlar. Fakat bir günlük işlem kapasitesi var. Vatandaşlar sıraya koyularak işlemleri yapilmakta. Diğer servislerdeki personel de askerlik isleri servisine kaydırarak yogun talebe cevap verilmeye çalışılmakta. Mümkün olduğunca işlemleri basitleştirmeye çalışımakta. Ankara ile irtibat içinde hızlı hizmet verilmeye çaba sarfedilmekte. Mesai saatleri geç saatlere kadar uzuyor. Vatandaşlara başkonsolosluğa gelmeden önce internetteki sayfalarında yer alan bilgileri okumaları tavsiye edilmekte. Istenen belgelerin eksiksiz olması işlemleri kolaylaştırıyor.

ÇİFTE VATANDAŞ OLANLARIN ASKERLİK ISLEMLERI

FRANSIZ VATANDAŞLIĞI OLANLAR
ÇİFTE VATANDAŞ OLANLARIN ASKERLİK ERTELEMESİ


Türk vatandaşlığının yanı sıra Fransız vatandaşlığına da sahip olan vatandaşlarımızın, bu durumu bagli olduklari T. C. Başkonsolosluklarina vatandaşlık servisine bildirmeleri ve nüfuslarına kaydettirmeleri gerekmektedir.
Fransız vatandaşlığı nüfuslarında kayıtlı olmayanların askerlik erteleme başvuruları kabul edilmez.


Fransız vatandaşlığı bulunan T. C. vatandaşlarının askerlik tecilleri bir defada 38 yaşına kadar yapılabilir.

GEREKEN BELGELER:
 • PASAPORTUN ASLI (Türk veya Fransız pasaportu), 1. 2. 3. 4. VE UZATMA SAYFALARININ 2'ŞER ADET FOTOKOPİLERİ ile Türkiye’ye GİRİŞ-ÇIKIŞ damgalarının bulunduğu sayfaların 2'ŞER ADET FOTOKOPİLERİ. 
 • NÜFUS CÜZDANI aslı ve önlü arkalı 2'ŞER ADET FOTOKOPİLERİ.
  (Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir) 
 • FRANSIZ KİMLİK KARTI  aslı ve önlü arkalı 2'ŞER ADET FOTOKOPİLERİ.
 •  6 ADET FOTOĞRAF
 •  ACTE DE NAISSANCE veya DECRET DE NATURALISATION (2'şer adet fotokopileri) ve yeminli tercümandan tasdikli tercümemeri
 • 18 yaşından önce Fransa'ya gelenler için: Fransa'ya giriş yaptıkları tarihi gösteren belge ve yeminli tercümandan tasdikli tercümemeri

02/12/2011

REGROUPEMENT FAMILIAL ET CONDITIONS DE RESSOURCES

I/ REGIME GENERAL DES ETRANGERS

ð      Art L 411-5, 1° CESEDA :
« Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du CASF, à l'article L. 815-1 du CSS et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du CT. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au SMIC mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du CSS ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ».

LES RESSOURCES PRISES EN COMPTE ET CELLES EXCLUES
Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et du conjoint, sauf les prestations familiales et certaines catégories d’allocations.

ð      Les ressources prises en compte
Les salaires, revenus de remplacement (indemnités journalières, allocations chômage, etc …), pensions alimentaires, pensions de retraite, etc...

ð      Les ressources exclues
-          Concernant les allocations :
o        le revenu de solidarité active (art L 262-1 CASF) ;
o        l’allocation de solidarité aux personnes âgées (art L 815-1 CSS) ;
o        l’allocation temporaire d’attente (ancien art L 351-9 CT, nouvel art L 5423-8 CT) ;
o        l’allocation de solidarité spécifique (ancien art L 351-10 CT ; nouvel art L 5423-1 CT) ;
o        l’allocation équivalent retraite (ancien art L 351-10-1 CR, allocation supprimée depuis le 1er janvier 2011).
-          Concernant les prestations familiales (dont la liste se trouve à l’art L 511-1 CSS) :
o        la prestation d'accueil du jeune enfant ;
o        les allocations familiales ;
o        le complément familial ;
o        l'allocation de logement ;
o        l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
o        l'allocation de soutien familial ;
o        l'allocation de rentrée scolaire ; 
o        l’allocation journalière de présence parentale.
-          Les versements effectués par des tierces personnes (car même si le montant est suffisant, leur stabilité n’est pas assurée) ;
-          Les allocations pour le logement (CE 13 nov 2006 Hocine Ouatah).

LE MONTANT DES RESSOURCES
ð      Art R 411-4 CESEDA

Le montant mensuel moyen des ressources est calculé sur la base des 12 derniers mois précédant le dépôt de la demande. Ce montant doit atteindre la moyenne du SMIC au cours de la période et varie selon le nombre de personnes dans la famille (le demandeur, le conjoint et leurs enfants à charge) :
-          2 ou 3 personnes : SMIC ;
-          4 ou 5 personnes : SMIC majoré de 1/10ème ;
-          6 personnes ou plus : SMIC majoré de 1/5ème.

En pratique, le calcul s’effectue sur la base du montant brut :
-          pour 2010 : SMIC brut = 1.343,77 euros / mois ;
-          pour 2011 : SMIC brut = 1.365 euros / mois.

La détention d’un patrimoine important ne satisfait pas à la condition des ressources dès lors que le demandeur dispose d’un revenu mensuel inférieur au SMIC (CAA Lyon 11 déc 2008 Aboulwafa).

Les ressources doivent être évaluées au regard des revenus réellement perçus. Ce sont par exemple les indemnités journalières de maladie et non le montant du salaire (CE 7 juin 1995 Lakseouar).

LA STABILITE DES RESSOURCES
La nature, la durée du contrat de travail et la pérennité de l’entreprise qui emploie le demandeur sont prises en compte.

Les étrangers titulaires d’un TS de moins d’1 an, d’un contrat de travailleur saisonnier, d’une autorisation provisoire de travail ne peuvent pas prétendre au RF.
Les étudiants étrangers ne peuvent pas être écartés du droit au RF. Mais leur autorisation de travail étant par hypothèse précaire, leurs ressources ne présentent pas de garantie de stabilité (Conseil Constitutionnel décision n° 93-325 du 13 août 1993).

La stabilité des ressources des titulaires de CDD, de contrats d’intérim ou de travail temporaire (autres que ceux titulaires de la CS travailleur temporaire) est appréciée au cas par cas.
-       Le fait de travailler sous CDD, d’être à la retraite, de percevoir les allocations chômage, ou d’avoir changé d’emploi ou d’employeur dans la période des 12 mois, ne préjuge pas de l’instabilité des ressources (CE 10 avr 1995 Polat).
- Un revenu constitué pour plus de la moitié d’allocations chômage et d’allocations d’aide au retour à l’emploi ne présente pas le caractère de stabilité (CAA Douai 9 mai 2007 Uguz).

DISPENSE DE LA CONDITION DE RESSOURCES
Les étrangers titulaires de l’allocation adulte handicapé ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité sont dispensés de satisfaire à la condition de ressources.
CAA Lyon 20 janv 2009 El Gourmat : cette dispense ne concerne pas les personnes reconnues handicapées par la COTOREP.

II/ REGIME DES ALGERIENS
ð      Art 4-1 Accord franco-algérien 1968 :
« Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :
1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au SMIC ».

LES RESSOURCES PRISES EN COMPTE
Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint, sauf les prestations familiales. Donc le RSA, l’ATA, l’ASS et l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont prises en compte pour le calcul des ressources.

Les versements effectués par des tierces personnes et l’APL ne sont pas prises en compte.

LE MONTANT DES RESSOURCES
Le calcul du montant des ressources se fait dans les mêmes conditions que pour le régime général. Mais pour les Algériens, il n’y a pas la condition de majoration lorsque la famille dépasse les 3 membres : ainsi, peu importe le nombre de personnes dans la famille, le montant mensuel moyen des ressources calculé sur les 12 derniers mois précédant le dépôt de la demande doit atteindre au moins la moyenne du SMIC au cours de cette période.

LA STABILITE DES RESSOURCES
L’appréciation de la stabilité des ressources pour les Algériens se fait dans les mêmes conditions que pour le régime général.

PAS DE DISPENSE DE LA CONDITION DE RESSOURCES
Les Algériens sont a priori exclus de la dispense de condition de ressources prévu dans le régime général des étrangers (allocation adulte handicapé ou allocation supplémentaire d’invalidité). La HALDE dans sa délibération n° 2010-64 du 1er mars 2010 considère cette exclusion comme discriminatoire.


Article rédigée par Yersu SEVILGEN - JURISTE Master 2 Université de Lille 2

11/04/2011

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Mustakbel gelin ve damat, Turkiye'de yapacaklari nikah oncesi, asagida belirtilen maddeleri iceren bir evlilik sözlesmesi yapmislardir.

KABUL EDILEN KANUN.

Mustakbel cift; Fransiz Medeni Kanunun 1536 dan 1543 e kadar olan maddelerinin icerdigi, mal ayriligi rejimine tabi olacaklarini beyan ederler.

Eslerden her biri; kendilerine ait tasinir ve tasinmaz mulklerinin uzerinde, Medeni Kanunun 215. maddesi disinda kalan yonetim, yararlanma ve tasarruf etme hakkina sahip olacaktir.

Medeni Kanunun 220. maddesi haricinde; eslerden her biri, kendi borclarindan, kendisine ait mal varliginin tumuyle sorumlu olacaktir.

EVLILIK MASRAFLARININ PAYLASIMI.

Medeni Kanunun 214. ve 1537 maddelerinde belirtilen hususlar cercevesinde, eslerin her biri, masraflara belirli oranda katkida bulunurlar.

MAL KARINESI (Mal Ispati)

Ciftlerden her biri; kanunlar cercevesinde, belirli bir malin kendisine ait oldugunu ispat etmekle yukumludur.

Evlilik muessesesinin kurulmasina muteakip; eslerden birinin edindigi ve ortak kullanima tahsis ettigi mallar ile ekonomik gelecegi guvence altina almaya yonelik yatirimlar veya bunlarin yerine gecen degerler, mal rejiminin sona ermesi durumunda, esler arasinda esit olarak paylastirilir.

Kanuni goruntu icinde de olsa, bu ve benzer cesitteki diger karineler; ucuncu kisileri, hak sahibi yapmaz.

TARAFLARDAN BIRININ VEFATI HALINDE, MAL PAYLASIMI.

Taraflardan birinin vefati halinde, paylasim konusu mallar arasinda ev esyasi veya ortak yasanilan konut bulundugunda; sag kalan kisi, kendisine kalacak miras hakkindan mahsup edilmek uzere paylasim islemini baslatmalidir. Sag kalan taraf; mahsup islemi yetmedigi taktirde, ekstra bir bedel odemek kaydiyle, mulkiyet hakkinin tamaminin kendisinde kalmasini isteyebilir.

Medeni Kanunun 1390. maddesi uyarinca; hayatta kalan es, evlilik suresince ortak olarak elde edilmis olan mallar ile yapılan tasarruflara, paylasim disi olarak tek basina sahip olacaktir. . . . . . . . . . . . . .


17/07/2010

PRATIK BILGILER: Vekaletname örnekleri

YENI KURULMAKTA OLAN SIRKETLER ICIN VEKALETNAME ORNEGI


Turkiye Cumhuriyeti hudutlari dahilinde kurmakta oldugumuz her nevi sirketler ile ilgili olarak bizleri; ilgili bakanliklar, il sanayi ve ticaret mudurlugu, sanayi ve ticaret odalari, ticaret sicil memurluklari, defterdarlik, mal mudurlukleri, vergi daireleri, belediyeler, esnaf odalari sicilleri ile ozel ve tuzel kisiler nezdinde islerimizi takip etmeye, evraklari elden alip vermeye, kayit ve suretler çikarmaya, teblig ve tebelluge, hak ve menfaatlerimizi korumaya, cikmis ve cikacak her turlu ihtilaflari cozmeye, ilgili ticaret sicil memurluklarina kayit ve tescil ettirmeye, her turlu vergi, resim ve harclarini odemeye, fazlalara itiraza, iade edilecek kisimlari alamaya, sirket ana sozlesmelerinde gerekli duzeltmeler veya eklentiler yapmaya, evraklari noterlerde imzalamaya, gerekli izinleri almaya, yazili ve sozlu olarakbeyan ve aciklamalarda bulunmaya, gerektiginde degistirmeye, geri almaya ve yerine yenilerini vermeye, yukarida belirtilen konular ile ilgili olarak bizlerin yapmasi gerekli her turlu yasal ve ozel islemleri, tüm resmi makam ve merciler onunde yapmaya, imzalamaya, fatura ve benzeri belgeler icin tasdik izni almaya, acilis yapmaya, ruhsat almaya, bu yetkilerin bir kismi ile baskalarini tevkil, tesrik ve azle yetkili olmak uzere. . . .(isim ve Soyadi) . . . . . . . (adres). . . . . . . . . . adresinde mukim, . . . . . . . . . oglu, . . . . .  . . dogumlu, TC kimlik n° su. . . . . . . . . . . . . . . .ve . . . (isim ve Soyadi). . . . . . .(adres) . . . . . . . . adresinde mukim, . . . . . . . . .oglu, . . . .dogumlu, TC kimlik n° su. . . . . . . . . . . . . . . . . munferiden hareketle tarafimizdan vekil tayin edildi.
Vekalet Verenler : Isim Soyadi
Imzalar
-------------------------